Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cảm ơn tình yêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cảm ơn tình yêu

Cảm âm Cảm ơn tình yêu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Cảm ơn tình yêu

Nhạc và lời : Huy Tuấn

Sòl Đô Đô Đô Đô
Mi Rê Đô Sì Đô Đô Đô Đô
Đô Sì Là Sòl Là Là Là Là
Là Sì Đô Rê Là Sòl(x2)

Điệp khúc :

Sòl Sol Rê Mi
Đô Sol Fa Sol Fa Mi Fa
Là Fa Sol Fa Mi Fa
Đô Sì Sòl Sol
La Mi
Đô Sol Fa Sol Fa Mi Fa
Là Fa Sol Fa Mi Fa
Mi Mi

Đoạn nối :
Mi Mi Mi Mi Mi
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Fa
Sòl Fa Sol Fa Mi Fa
Mi Mi Mi Mi Mi
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi
Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Fa
Là Fa Sol Fa Mi Fa
Sol Sol

Điệp khúc cuối bài :
Rê Sól Mí Rế
Đố Sól Fá Sól Fá Rế Fá
La Fá Sól Fá Rế Fá
Sól Sól
Fá Sól Fá Rế Fá
La Fá Sól Fá Rế Fá
Sól Sól

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply