Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cao Cung Lên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cao Cung Lên

Cảm âm Cao Cung Lên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CAO CUNG LÊN
trích bạn Anthony Đào Duy

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
m2 m2 m2, đ2 l s m l
Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương
đ r đ m, m s đ2 la
ôi linh thiêng…lắng nghe thoang thoảng cung đàn
m2 m2 m2….f2 m2 r2 đ2 x l
Một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương
m s l đ2 l, l_đ2 m2 s2 m2
Đàn ơi, cứ vương những điệu reo rắt, hát khen con một Chúa Trời
đ2 r2 m2, s2 m2 r2 đ2 r2 m2, s2 m2 r2 đ2 x l
Rầy sinh xuống cõi đời, hỡi người dương thế, lặng nghe cung đàn
l x đ2 x l, đ2 l đ2 m2, m l s_l s_m
Mau tìm cho tới… thờ kính vua giáng trần.
đ2 l đ2 m2… m đ2 x đ2 l

Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính
l đ2 s l, m2 f2 m2 r2 d2 r2 m2
Chúa con sinh ra nằm trong máng cỏ hang lừa
m2 d2 x l s l m s_l s_m
Tuy Chúa là vua, muôn nước suy phục tôn kính
l đ2 s l, m2 f2 m2 r2 d2 r2 m2
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm sương.
m2 d2 x l s l m s_s l_l

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply