Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cát bụi cuộc đời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cát bụi cuộc đời

Cảm âm Cát bụi cuộc đời

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
trích camamqn
Sáng tác: Hà Sơn
(Boléro)

R S L R2 M2 S2 M2 R2 D2 R2 L F S L
Này bạn thân [Dm] ơi [C] số kiếp nhân [Dm] sinh chỉ là cõi tàn trần gian
L R2 F2 S2 S2 F2 R2 F2 S2 L2
[D7] Dù anh và [Gm] tôi ai sang [Dm] giàu ai gian [F] khó
M2 M2 S2 M2 R2 D2 L R2 R2 L S
Mai [C] xa kiếp con [F] người về [D7] với cát bụi [Gm] mờ
F L R F S L
Thì cũng [Bb] điều đôi tay [A7] trắng

Đời là phù [Dm] du [C] ta sống hôm [Dm] nay đâu biết về ngày mai sau
[D7] Hãy dành cho [Gm] nhau bao nhiêu [Dm] niền vui đang [F] có
Không [C] ganh ngét hận [F] thù chẳng [D7] gian dối lọc [Gm] lừa
F L R (R2) D2 R2
Vì kiếp [Bb] người sẽ vội [Dm] qua

R2 L2 S2 L2 S2 F2 L2 R2
Người ơi hãy [F] nhớ ta là cát [Bb] bụi
R2-L R2-F2 l-S S s-L R L D2 S L
[D7] Sẽ về cát [Gm] bụi thì xin [Bb] đừng toan tính thiệt [Dm] hơn
L R2 F2 M2 L S2 M2 R2 D2
Đời như thoáng [C] mơ được mất ta đâu [F] ngờ
L R2 R2 L S F L R (R2) D2 R2
Hỏi [D7] ai có bao [Gm] giờ không trở [Bb] về cát bụi [Dm] đâu

Cuộc đời là [Dm] bao [C] hãy mến thương [Dm] nhau với bằng tất cả con tim
[D7] Để rồi một [Gm] mai ta [Dm] lìa xa nhân [F] thế
Không [C] lo lắng ưu [F] buồn chẳng [D7] nối tiếc muộn [Gm] phiền
Chuyện thế [Bb] sự nơi trần [Dm] ai

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

dùng sáo trúc tone la trầm A4

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply