Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cầu Cho Cha Mẹ 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cầu Cho Cha Mẹ 2

Cảm âm Cầu Cho Cha Mẹ 2

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CẦU CHO CHA MẸ 2

Do’-Re’ Re’ Fa’ Mi’-Re’ Do’ La, Re’ La Re’ Sol La Re’.
Re’-Fa’ Fa’ Re’ Fa’ Sol’-La’ Sol’, Fa’ Mi’ Re’ Re’ Sib Do’-Re’ La. La La La-Re’ La Sol, Sol Sol Sol Do’ Sol Fa, Sol-La Mi’ Mi’-Re’ Do’, Re’ La Re’ Sol La Re’…
DK: La’ La’ La’-Sol’ Fa’ Sol’, Sol’ Sol’-Fa’ Mi’ Fa’ Do’ Re’-Do’ La.
La La Re’ La Sol Sol La Sol Fa La Re’-Do’ Re’…

( co dau ‘ la tone 2)

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply