Hoc Sao Pixcel

Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương

Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương
beat video cảm âm dùng sáo trúc tone đô C5

do2 do2 la-son fa do2
do2 mi2-fa2 son2 la2 son2 fa2 do2
do2 son do2 son fa do2
do2 do2 son do2 son fa do2

mi2-fa2 fa2 do2 son fa2
fa2 son2 fa2 son2-la2 son2 fa2 do2
do2-fa2 re2 re2 do2 sib
do2 do2 la-son do2 la son fa

do2 mi2-fa2….
son2 la2 son2 fa2 mi2 fa2
mi2 fa2 son2 la2 do3 la2 son2 fa2
do2 la-son son mi-son
do2 do2 son-do2 la son fa
la2 son2 fa2 do2 re2 do2 la son
fa2 fa2 mi2 fa2 son2 do3…
la2 son2 do2 la son fa2…

do2 do2 son fa do2
fa2 fa2 do2 son-fa do2-fa2
fa2 do2 fa2 son2 son2#
son2 do3 la2 la2 son2 fa2 son2 mi2 fa2
do2 do2 fa2 son2 son#
son2 do3 la2 la2 son2 fa2 son2 mi2 fa2

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời
SI L S SI M R M
Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi
M M M M R M RM SI
Đời mình lại tay trắng tay
SI M S L SI L
Công danh thì chưa được thấy
L L S L S SI
Năm tháng dài vẫn còn bôn ba
SI F L SI M SI M F
tương tự
Cuối Thu vừa mới gặp bạn lòng
Đông sang được tin người em lấy chồng
Bạn bè dăm ba đứa thôi
Như chim trời lan bạt xó
Xuân mới về riêng một mình ta
M LSI SI M S L SI M
ĐK:
Xuân ơi, xuân lại đến
M M M SI S
Xin đau thương ngủ yên
S S S M L
Tình Xuân cho ấm lương duyên
L Đ’ Đ’ M’ Đ’ SI

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply