Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cây Trúc Xinh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cây Trúc Xinh

Cảm âm Cây Trúc Xinh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cây Trúc Xinh
R2 R2 F2 R2 R2 Đ2 L L Đ2 R2 R2 Đ2 S L
R2 F2 L F2 R2 Đ2 R2
L R2 R2 R2 Đ2 L L Si Si L R2
R2 R2 L S R S L Si L R2 Si L S L
R2 R2 L S R S L Si L R2 Si L S L

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply