Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chắc ai đó sẽ về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chắc ai đó sẽ về

Cảm âm Chắc ai đó sẽ về

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Chắc ai đó sẽ về

Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
Mi rề mi sol……Mi rề mi sol
Nhớ lắm kí ức anh và em….
la la la la sol fa sol
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
mi sol la la la si, si la si si đô2 đô2
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….
la si đô2 đô2 đô2 đô2 si la sol
Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.
Mi rề mi sol……Mi rề mi sol
Cứ thế anh biết phải làm sao…
la la la la sol fa sol
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
mi sol la la la si, si la si si rê2 đô2
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….
la si đô2 đô2 đô2 đô2 đô2 rê2 rê2
Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
mi2 mi2 mi2 sol2 … mi2 rê2 rê2 rê2 sol2
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
mi2 rê2 đô2 đô2 đô2 rê2 mi2 mi2 si si đô2 si
Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
la sol la la đô2 rê2 si la sol sol si đô2
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
rê2 mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 rê2 mi2 mi2 rê2
Em ơi anh nhớ … Em ơi anh rất nhớ ..
mi2 mi2 mi2 sol2 … mi2 rê2 rê2 rê2 sol2
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
mi2 sol2 la2 la2 la2 la2 sol2 rê2 mi2 mi2 sol2 sol2
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi …
mi2 rê2 mi2 rê2 mi2 rê2 la đô2
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi …
mi2 rê2 mi2 rê2 mi2 rê2 la đô2
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
rê2 mi2 fa2 fa2 fa2 sol2 mi2 rê2
Anh nhớ em !
đô2 rê2 đô2
trích yeusaocamam
————–
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em
sol sol sol sol mi re mi sol mi re mi
T
rong tim này vẫn mãi yêu người riêng em

fa mi do sol fa mi do re re
uh ohhhhh…
mi fa sol
———-

Cảm âm Chắc ai đó sẽ về – Sơn Tùng MTP
Cảm âm “thaptoan87.com” (10.2015)
Quy ước: d=đô, r=rê…x=xi, quãng 2 thêm số 2…

Anh tìm nỗi nhớ, Anh tìm quá khứ.
M-R-M-S, -M-R-M-S.
Nhớ lắm kí ức anh và em..
L-L-L-L-S-F-S..
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
M-S-L-L-L-X, -X-L-X-X-D2-D2.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….
L-X-D2-D2-D2-D2-X-L-S…

Những giọt nước mắt, lăn dài trên mi.
M-R-M-S, -M-R-M-S.
Cứ thế anh biết phải làm sao…
L-L-L-L-S-F-S..
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
M-S-L-L-L-X, -X-L-X-X-D2-D2.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ..
L-X-D2-D2-D2-D2-D2-R2-R2..

Em đi xa quá, Em đi xa anh quá ..
M2-M2-M2-S2, -M2-R2-R2-R2-S2.
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
M2-R2-D2-D2-D2-D2-R2-M2-X-X-D2-X.
Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
L-S-L-L-D2,R2-R2, -X-L-S-S-X,D2-D2.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau, em có biết không????
R2-M2-F2-F2-F2-F2-S2-M2, -R2-R2-M2-R2 ????

Em ơi anh nhớ, Em ơi anh rất nhớ ..
M2-M2-M2-S2, -M2-R2-R2-R2-S2.
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
M2-S2-L2-L2-L2-L2-S2-R2-M2-S2-S2-S2
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi,
M2-R2-M2-R2-M2-R2-L-D2,
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi …
M2-R2-M2-R2-M2-R2-S-D2,
Cầm bông hoa trên tay nước,, mắt rơi,
R2-M2-F2-F2-F2-F2,S2,, -M2-M2,
Anh nhớ em …
D2-D2,R2-D2…
Coda: —
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều, những thứ thuộc__về__em,
F2,S2-S2-S2-M2-R2-R2, -M2-S2-M2__R2__M2,
Trong tim này vẫn, mãi yêu người,, riêng em…
F2-M2-D2-F2, -F2-M2-D2,, -R2-R2…
uh.. oh.. ohh__
R2.. M2.. F2__

End! (copyright thaptoan87.com)
———-
Mi Re Mi Sol
Mi Re Mi Sol
La La La Sol Fa Sol
Mi Sol La LaLaLa Si.SiLa Si Si Do2 Do2
LaSi Do DoDoDo Si La Sol
Mi Re Mi Sol
Mi Re Mi Sol
La La La Sol Fa Sol
Mi Sol La LaLaLa Si. SiLaSiSi Re2Do2
LaSiDo2 Do2 Do2 Do2 Do2 ReRe2
DK:
Mi2 Mi2 Mi2 Sol2
Mi2 Re2 Re2 Re2 Sol2
Mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Mi2 Si Si Si LaSi
La Sol La La Do2 Re2 Si La SoL Sol Re2Do2
Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2 Re2 Mi2 Re2
Mi2 Mi2 Mi2 Sol2
Mi2 Re2 Re2 Re2 Sol2
Mi2 Sol2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2
Mi2 Re2Mi2 Re2Mi2 Do2 La2 Do2
Mi2 Re2Mi2 Re2Mi2 Do2 Sol2 Do2
Re2 Mi2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2
Do2Re2 Do2
beat tone đô chắc đó ai về
http://adf.ly/1Q7xrk

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply