Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chạm lòng con Chúa ơi và Con tin Chúa ơi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chạm lòng con Chúa ơi và Con tin Chúa ơi

Cảm âm Chạm lòng con Chúa ơi và Con tin Chúa ơi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Chạm lòng con Chúa ơi và Con tin Chúa ơi
trích Hoàng Trúc Tiêu

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply