Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát – Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê la la…
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê fa fa…
La sol la đô’……..
la sol fa rê……
fa sol la…..
(Sol la) rê sol……
xib (sol la)…..
fa (rê đô)

Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..
Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply