Hoc Sao Pixcel

cảm âm Chạy Theo Lý Trí (Hồ Ngọc Hà)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Chạy Theo Lý Trí (Hồ Ngọc Hà)

cảm âm Chạy Theo Lý Trí (Hồ Ngọc Hà)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm Chạy Theo Lý Trí (Hồ Ngọc Hà)
trích sheetsaotruc.edu.vn

Mi Rê Mi La Đô Rê Rê
Yêu một ai chẳng ngại chông gai
Mi Rê Mi La Đô Rê Mi
Yêu là khi chẳng dùng suy nghĩ
Fa Mi Fa La Son Mi Đô
Nhưng một ai muốn xa em rồi
Mi Fa sì Rê Fa Mi
Em để tình trôi thế thôi.
Mi Rê Mi là sì Đô Rê
Tan vào mưa lệ nhòa hoen mi
Mi Rê Mi là sì Đô Mi
Giữ chi nữa tình yêu hoang phí
Đô sì là La Son Mi Đô
Sao anh còn níu tay em lại
Fa Mi Fa La La xi
Dẫu còn yêu nhưng em phải
La Son# La Xi Đô Rê
Quay mặt đi, không suy nghĩ
Xi Xi Đô Rê Đô Rê Mi2 Mi2
Bỏ mặc con tim chạy theo lí trí
La Son La Mi2 Đô Rê
Rơi dòng lệ, ướt bờ mi
Xi Đô La Son# La la Xi
Em biết anh chẳng còn yêu em nữa
Đô Xi Đô Đô Xi Rê
Nhớ ngày xưa, anh từng hứa
Xi Đô Rê Đô Rê Mi2 Mi2
Sẽ bên nhau mà nay mỗi đứa
Son Son La Đô Đô Rê
Lại một nơi, anh yêu hỡi
Đô Đô Rê Rê Đô Xi La
Đôi ta đã mất nhau thật rồi​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply