Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em

Cảm âm Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em
Anh không thể bên em nữa sao từ ngày hôm qua,
son son mi son son lá son son son si đo2
Từ ngày chúng ta không còn niềm tin.
mi mi đo2 si la son son la
Giống như ngày xưa ấy, hòa chung nhịp tim sát môi cườị
la son fa son do2,mi fa mi fa son mi re
Xin trôi lệ rơi ướt mi, người đừng mong nữa,
son son mi son lá son son son si do2
Và đừng tiếc chi năm tháng qua rồi,
mi mi do2 si si re2 si la
Hãy đi tìm hạnh phúc mới, một người yêu em nhiều hơn.
la son fa son si do2, son la do2 do2 la re

Tìm ai đó khác đi không phải là anh,
do2 re2 mi2 fa2 mi2 do2 do2 son re2
Tìm ai đó khác đi yêu em hơn anh,
do2 re2 mi2 fa2 mi2 mi2 mi2 son2 son2
Chẳng mong gì đâu nơi này,
son2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2
Phút giây bình yên qua rồi,
son2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2
Chỉ còn lại bên anh nỗi đaụ
son son la do2 do2 mi2 re2
Tìm ai đó khác đi không phải là anh,
do2 re2 mi2 fa2 mi2 do2 do2 son re2
Hãy tìm ai đó khác làm nụ cười em vui,
do2 do2 re2 mi2 fa2 mi2 mi2 mi2 son2 son2
Thế gian này bao nhiêu người,
son2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2
Khiến cho người nở môi cười,
son2 fa2 mi2 fa2 mi2 do2
Tại sao yêu riêng mỗi anh, người ơi !!!
si do2 do2 do2 mi2 re2 si do2
trích Tiêu Sáo Việt Nam

beat tone đô
Chỉ vì anh quá yêu em
http://adf.ly/1Q80E6


Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply