Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Chiếc Đèn ông Sao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Chiếc Đèn ông Sao

Cảm Âm Chiếc Đèn ông Sao

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
[Cảm Âm] Chiếc Đèn ông Sao
Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
s m s đ’ đ’ r’ m’ r’-đ’ s
Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
đ’ l đ’ s l-s m s r
Em cầm đèn sao em hát vang vang.
s m s đ’ đ’-r’ m’ r’-đ’ r’
Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
đ’ r’-m’ r’-đ’ s m l s đ’ đ’
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
đ’ m’ m’ đ’ đ’ đ’ m’ m’
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
r’ m’ r’-đ’ r’ m’ r’ r’-đ’ s
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh
m s s s s m l l
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
m’ r’ r’-đ’ s m-s r’ đ’ đ’

st
beat tone đô sáo trúc
http://adf.ly/1QaUYr

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply