Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chiếc khăn gió ấm.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chiếc khăn gió ấm.

Cảm âm Chiếc khăn gió ấm.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM
Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần
Mí rê đô là là, là si đố si la sòl
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Mì la sòl la fà sol la sol fa mi
Gữi mây man vòng phòngd vòng tay của anh nồng nàn
Mí rê đô là là, là si đô si la sòl,

Nhẹ nhàng ôm cho em những giấc ngủ yên
Mì sol la la la la si sol la
Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
Mí rê đô la la, la si đô si la sol,
Để tim anh cồn cào và gia diết trong nỗi nhờ,
Mí rê đô la la, la si đô si sól sól
Dường như, anh nhớ về em
Sol la, la si, sol la

Gữi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn
Đô rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól

Mí rê đô đô đô đô, la si đô si mí mí
Sòl la si là là si đô
Là si đô si si đô rế
Sì đô rế đô, đô là đô rế mí rê

Đố rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól
Mí rê mí đô đô đô đô, là si đô si mí mí
Sol la si la la si đô, là si đô si si đô rế, rế đô si đô
——-

Chiếc khăn gió ấm.
Mí rê đô là là, là si đố si la sol
Mi la sol la fà sol la sol fa mi
Mí rê đô là là, là si đô si la sol,
Mi sol la la la la si sol la
Mí rê đô la la, la si đô si la sol,
Mí rê đô la la, la si đô si sól sól
Sol la, la si, sol la.

Đô rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól
Mí rê đô đô đô đô, la si đô si mí mí
S?l la si là là si đô
Là si đô si si đô rế
S? đô rế đô, đô là đô rế mí rê.

Đố rế mí mí mí mí, đô rế mí rê sól sól
Mí rê mí đô đô đô đô, là si đô si mí mí
Sol la si la la si đô, là si đô si si đô rế, rế đô si đô..
The and !

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply