Hoc Sao Pixcel

cảm âm Chờ em trong đêm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Chờ em trong đêm

cảm âm Chờ em trong đêm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Chờ em trong đêm
mì sol la la la la
sol rê mi sol sol lá sol
mì sol lá lá sol lá sol mi

đồ đồ rê rê rê đồ rê
đồ rê sol lá sol mì sol
mì sol la la đố si la sol la

mì sol la la la la
sol rê mi sol sol lá sol
mì sol la sol đố la sol lá sol mì

rê đồ rê rê rê đồ rê
đồ rê sol lá sol mì sol
la si đô đô rế si sol la

đồ rê mí mí mí rê đồ rê
rê mi sol’ sol’ sol’ rê đồ
đô sì là mí rê mi sol’ mi rề mi

đồ rê mí mí mí rê đồ rê
rê mi sol’ sol’ sol’ rê đồ
đô sì là mí rê sol` la
beat tone đô
http://adf.ly/1QGXpN

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply