Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chờ người

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chờ người

Cảm âm Chờ người

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Chờ người

rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
sol sol sib đô rế rế
fa fa sol la đô đô
là đô fa’ mi rê mi

rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
sol sol sib đô rế rế
fa fa sol la đô đô
là đô fa sol’ fa mi rề

rề rề rề mi fa sol’ fa mi rề đô là đô rế
là là là đô rế lá lá-sol fa
rề rề rề mi fa sol’ fa mi rề đô là đô rế
si rế si la-sol la

rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
sol sol sib đô rế rế
fa fa sol la đô đô
là đô fa sol’ fa mi rề.

baet video có cảm âm dùng
sáo trúc tone la trầm A4

———–
cho nguoi chèn lời bài hát

Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá
RE FA SOL LA DO RE DO LA FA SOL LA
Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha
RE FA SOL LA DO RE DO LA SOL FA LA SOL
Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa
SOL SOL SI DO RE RE, FA FA SOL LA DO LA DO
Mà năm tháng đã dần qua.
LA DO FA MI RE MI
Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng
RE FA SOL LA DO RE DO LA SOL FA SOL LA
Ngày, ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng
RE FA SOL LA DO RE DO LA SOL FA LA SOL
Lệ buồn đêm khuya thức trắng,
SOL SOL SI DO RE RE
Chiều, chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng.
FA FA SOL LA DO LA DO, LA DO FA SOL FA MI

Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông
RE RE RE MI FA SOL MI RE DO LA DO RE
Ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng
LA LA LA DO RE DO LA SOL FA
Và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông,
RE RE RE MI FA SOL MI RE DO LA DO RE
Môi mắt em chờ mong.
SI DO LA SOL FA SOL

Sầu thương đã lỡ, trách chi duyên tình dang dở
RE FA SOL LA DO RE DO LA FA SOL LA
Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ
RE FA SOL LA DO RE DO LA SOL FA LA SOL
Nào ngờ tình yêu trắc trở, tình đẹp là tình bơ vơ
SOL SOL SI DO RE RE, FA FA SOL LA DO LA DO
Chờ người đến bao giờ
LA DO FA SOL FA MI RE DO

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply