Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cho vừa lòng em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cho vừa lòng em

Cảm âm Cho vừa lòng em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cho vừa lòng em – Nhạc Trữ Tình
Sáng tác: Phan Trần

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
La# Sol La# Rê Rê2 Rê2, La# La# Đô2 Rê2 Sol Fa Sol
Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Rê2 Fa2 Rê2
Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
La# Sol La# Rê Đô2 Đô2, La# La# Đô2 Rê2 La# Sol Rê2
Ân tình cao tựa bằng non, chi đổi bằng nhung lụa sao người
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Rê#2 Rê#2 Rê#2 Sol2 Rê#2 Sol2 Rê2

Anh về gom lại thư em, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu
La# Sol La# Rê Rê2 Rê2, La# La# Đô2 Rê2 Sol La# Sol
Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Rê2 Fa2 Rê2
Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới
La# Sol La# Rê Đô2 Đô2, Đô2 La# Đô2 Rê2 La# Sol Rê2
Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Sol2 Rê#2 Sol2 Rê2 Đô2-La# Sol2

Em ơi, hết rồi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em
Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Rê2, Đô2-Rê2 Sol, Rê Sol Rê2 Fa2 Rê2 Đô2
Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trỗi cung sầu
La2 La2 La2 La#2 La2 Sol2 Rê2, Sol2 Rê2 Sol2 Rê2 Đô2
Còn gì nữa đâu
La# Đô2 Rê2 Sol2

Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
La# Sol La# Rê Rê2 Rê2, La# La# Đô2 Rê2 Sol La# Sol
Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Rê2 Fa2 Rê2
Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết
La# Sol La# Rê Đô2 Đô2, Đô2 La# Đô2 Rê2 La# Sol Rê2
Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi
Sol2 Rê2 Sol2 Đô2 La# Sol2, Sol2 Rê#2 Sol2 Rê2 Đô2-La# Sol2
————–
hoặc cảm âm khác
Cho Vừa Lòng Em

Thôi rồi ta đã xa nhau
F’ D’ F’ A A’ A’
Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
F’ F’ G’ A’ D’ F’ D’
Anh đường anh em đường em
D’ A’ D’ G A D
Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm
C’ C’ C’ D’ A’ C’ A’

Em đành quên cả sao em
F’ D’ F’ A G’ G’
Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
F’ F’ G’ A’ F’ D’ A’
Ân tình cao tựa bằng non
D A D G A D
Chi đổi bằng nhung lụa sao người
Bb Bb Bb D Bb D A
Anh về gom lại thư em
F’ D’ F’ A A’ A’

Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu
F’ F’ G’ A’ D’ F’ D’
Gom cả áo lạnh ngày xưa
D’ A’ D’ G A D
Anh đem ra đốt thành tro tàn
C’ C’ C’ D’ A’ C’ A’

Cho người xưa khỏi phân vân
F’ D’ F’ A G’ G’
Khi ngồi đan áo cho người mới
F’ F’ G’ A’ F’ D’ A’
Khi mùa đông lạnh lùng sang
D A D G A D
Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
D Bb D A A D

Em ơi! hết rồi hết rồi
C’ C’ C’ -D’ -A’ A’- C’- D’
Chẳng còn chi nữa đâu em
A D A C’ A G

Yêu thương như nước trôi qua cầu
E E E A E D A
Như đàn trỗi cung sầu
D A D A G

Còn gì nữa đâu?
F G A D’
Tôi thề tôi chẳng yêu ai
F’ D’ F’ A A’ A’
Vì người ta cứ phụ tôi hoài
F’ F’ G’ A’ D F D
Bây giờ tôi chẳng còn tin
D’ A’ D’ G’ A D

Trong nhân gian có kẻ chung tình
C’ C’ C’ D’ A C’ A
Tôi giận tôi đã ngây thơ
F’ D’ F’ A G’ G’
Đem tình yêu hiến dâng cho người hết
F’ F’ G’ A F’ D’ A’
Nên giờ tôi chẳng còn chi
D’ A D’ G A D’
Khi người ngoảnh mặt mà đi
D’ Bb D’ A’ A D’

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply