Hoc Sao Pixcel

cảm âm Chưa bao giờ anh hết yêu em-The men

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Chưa bao giờ anh hết yêu em-The men

cảm âm Chưa bao giờ anh hết yêu em-The men

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm Chưa bao giờ anh hết yêu em-The men
viết chuc
Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Rê Mi
Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Mi Rê
Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Rê Mi
Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol Mi Rê Đô Mi Rê
Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Đô Đô Đô Fa Mi
Đô Rê Mi La Si Sol Sol La Đố Đố Rế Rế
La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Sol Sol Mi Rê
La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Đố Đố Rế Rế
La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Sol Sol Mi Rê
La Si Đố Si La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol La Sol Sol La Đố Đố Sol La Đố Đố

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply