Hoc Sao Pixcel

Cảm âm CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON

Cảm âm CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON

trích bạn Anthony Đào Duy
Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn
M S L, D2 SI L S L F M
mà Chúa đã gọi con bước lên.
D2 R2 M2 SI M2 F2 M2
Sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người.
R2 R2 R2 M2 L L, L SI SI SI D2 M M
Sai con đi làm muối đất làm muối đất ướp cho mặn đời.
R R R D R M, L SI D2 D2 SI L L

ĐK :

Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân Nước Trời.
M2 M2 M2 SI M2, R2 D2 SI R2 D2 SI
Phút thánh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
D2 D2 D2 L SI, SI L S L L R M F..

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply