Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chúa Vào Thành

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chúa Vào Thành

Cảm âm Chúa Vào Thành

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CHÚA VÀO THÀNH.
trích bạn Anthony Đào Duy

1.
Hãy báo cho nữ tử Si-on,
F2 F2 D2 R2-D2 FS D2 D2
này Vua ngươi đã đến nơi rồi.
F2 S2 S2 F2 S2 L2 F2 R2
Người khiêm nhu ngồi trên mình lừa.
R2 F2 F2 R2 F2 S2 D2 D2
Dân hô vang đồng thanh tôn thờ.
D2 D2 D2 S D2 L S F

ĐK:
Vạn là vạn tuế,
F F F S L,
vạn là vạn tuế con vua David (vạn tuế, vạn tuế).
F2 F2 F2 S2 L2 S2 F2 F2 S2
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
F2 S2-F2 D2 L2 S2 S

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply