Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chuyện Hoa Cúc- Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chuyện Hoa Cúc- Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !

Cảm âm Chuyện Hoa Cúc- Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Chuyện Hoa Cúc- Thùy Chi Full Tone chuẩn sáo trúc !
Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều vấn vương
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la

Em đi lấy chồng để ai nhớ thương
Sol fa sol do do sol la sol

Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2

Thu theo lá rơi cho lòng ai khóc thầm
Sol sol la sol fa do fa sol re

Ta khép lòng, mờ chút khói gầy vẫn nghiêng
La do2 re, fa do2 re2 do2 sol do2 la

Em xa xa rồi để ta nhớ mong
Sol sol fa do do sol la sol

Thu đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2

Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương
Sol la sol re do, do sol la sol

Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều rất xa
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la

Em đi lấy chồng bỏ ta với ta
Sol fa sol do do sol la sol
Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Thu chết theo lá vàng cho lòng ai khóc thầm
Sol sol la sol fa do fa sol re
Ta khép lòng mà hoa cúc vàng vẫn xanh
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la
Em xa xa rồi để ta nhớ mong
Sol fa sol do do sol la sol
Đông đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương
Sol la sol re do, do sol la sol
Hoa cúc vàng tỏa hương ngát chiều rất xa
La do2 re fa do2 re2 sol do2 la
Em đi lấy chồng bỏ ta với ta
Sol fa sol do do sol la sol
Hoa cúc vàng nở bâng khuâng chiều sương tím ím im
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Thu chết theo lá vàng cho lòng ai khóc thầm
Sol sol la sol fa do fa sol re
Ta khép lòng, mờ chút khói gầy vẫn nghiêng
La do2 re, fa do2 re2 do2 sol do2 la
Em xa xa rồi để ta nhớ mong
Sol sol fa do do sol la sol
Thu đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương
Sol la sol re do, do sol la sol
Đông đã về và lá trút bên thềm xao xác ứ ư
La do2 re fa do2 re2 do2 la do2 re2 fa2 do2
Nghiêng trán em vẫn màng, để ta nhớ thương
Sol la sol re do, do sol la sol

nguồnhocsaotruc.com​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply