Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chuyện Tình Lá Diêu Bông – Ái Vân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Chuyện Tình Lá Diêu Bông – Ái Vân

Cảm âm Chuyện Tình Lá Diêu Bông – Ái Vân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Chuyện Tình Lá Diêu Bông – Ái Vân!

Tác phẩm dành cho sáo Đô 10 lỗ, đề xuất cho các tay chơi đã kha khá ngón!
Chuyện Tình Lá Diêu Bông – Ái vân
Note Pro Thaptoan87
Quy ước:
+ d-r-m…d2-r2-m2…=do-re-mi quãng 1; quãng 2
+ mb=mi giáng, sb=sol giáng, lb=la giáng…xb=xi giáng
—————————–
Nhớ… đồng chiều… cuống,,, rạ…
d2,mb2…. -f2,mb2,d2 -d2…-s,d2,,, -f,s…
Chị thẩn thơ.. đi tìm….
D2 -d2,mb2 -mb2,f2.. -f2,mb2,d2,xb -d2,mb2,f2,mb2,d2….
—————————–
Em ở đầu làng,, chiều xuống ven đê..
d2-s,d2-l,s-s,, -s-d2,mb2-mb2-mb2..
Theo sau chị đi tìm, chợt nghe lời chị nói..
r2-r2-d2-r2,d2-l,s, -d2-mb2-d2-d2-f2,s2..
Ai mà tìm được lá diêu bông.
mb2-d2-s-s-f2,s2-f2-f2.
Từ nay chị sẽ lấy.. làm.. chồng…
s -d2,r2 -s -s -f2,s2 -r2,d2 -d2…
—————————–
Hai ngày sau.. em tìm thấy lá.
xb2-s2-xb2.. -xb2-s2-xb2,d3-d3.
Chị chau mày,, đâu phải lá diêu bông.
f2 -lb2 -f2,, -lb2 -f2 -d3 -lb2,s2 -s2.
Mùa đông sau,, em lại tìm thấy lá.
d2 -mb2,f2 -f2,, -m2 -s,l -d2 -f2,s2 -s2.
Chị lắc đầu… nhìn nắng… ven.. sông….
xb -d2,xb -s.. -r2 -s2,lb2… -s2.. -f2,s2….
—————————–
Lần cuối…. chị qua đường chiều cũ..
s2-xb2,d3…. -s2-xb2-s2-s2-xb2,d3..
Tay em cầm,, lá diêu bông..
lb2 -lb2,s2 -f2,, -xb2d3 -lb2,s2 -s2..
Chị cười.. quay đi.. không,, nhìn,, lá…
xb,d2 -d2.. -mb2,f2 -f2.. mb2,d2 -d2,, -d2,f2,s2…
Để gió quê.. vi vút.. diêu bông hỡi… diêu,, bông…..
f,s-f2-r2.. -f2-f2,s2.. -s2-s2-s2,lb2… -d3,lb2,s2-s2….
—————————–
* Ngày cưới… xe hoa qua làng cũ…
*s2-xb2,d3… -xb2-xb2-xb2-s2-xb2,d3…
Tay em cầm chiếc lá đứng ven,,, đê….
lb2 -lb2,s2 -f2 -xb2 -d2 -d2 -lb2,s2,,, -s2….
Chị buồn.. quay đi.. không,,, nhìn,,, lá…
r2,d2 -d2.. -mb2,f2 -f2.. -mb2 -d2 -d2,f2,s2…
Để gió quê.. vi vút… diêu bông hỡi…. diêu bông…( ơ, ờ, ở, hờ, ơ, hời )…..!
f,s-f2-r2.. -f2-f2,s2… -f2-f2-f2,s2.. -f2-f2… (mb2,d2,xb,mb2,d2,mb2)
—————————–
Hết Phim! :)))))) Copyright Thaptoan87​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply