Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Con Chỉ Là Tạo Vật

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Con Chỉ Là Tạo Vật

Cảm âm Con Chỉ Là Tạo Vật

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CON CHỈ LÀ TẠO VẬT
trích bạn Anthony Đào Duy

Lạy Chúa con chỉ là tạo vật,
RE2 SOL2-LA, SOL2 LA2 RE2 LA LA,
Chúa thật í-a sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu,
RE2 LA RE2 SI LA SOL, SOL-LA RE FA SOL LA-SIb LA
Có gì mà dâng Chúa đâu.
SOL-LA RE FA SOL LA SOL.
Vì trước mặt Chúa, thái sơn cũng mọn hèn,
RE2 FA2 RE2 SOL2-LA2 LA2 SOL2 FA2 RE2-DO2 RE2.
dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu.
LA RE2 LA-RE2, RE2 SI LA SOL-LA SI LA.
Giữa đời tay không nhỏ bé,
SOL-LA RE FA SOL FA-SOL LA,
biết tìm chi dâng tiến Ngài.
SOL-LA RE FA SOL-FA SOL-LA RE.

DK:

Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu?
RE2-FA2 FA2 FA2 FA2 RE2 LA RE2 FA2, FA2 MI2 MI2, MI2 RE2 RE2.
Ôi! Con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu?
DO2 DO2 FA FA DO2 RE2-DO LA-RE2, RE2 SI LA.
Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa,
RE2-FA2 FA2 FA2 FA2, FA2 RE2 FA2 SOL2 LA2,
Gánh tội tình, gánh tội tình,
RE2-FA2 RE2 DO2, RE2 LA LA.
Tháng năm máu Ngài đã đổ… làm lễ hy sinh.
SOL-LA SOL LA FA SOL-FA RE-LA, LA RE2-DO2 RE2.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply