Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Cung chúc trinh vương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Cung chúc trinh vương

Cảm âm Cung chúc trinh vương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Cung chúc trinh vương
trích bạn Anthony Đào Duy

Cung chúc Trinh vương không hề nhiễm tội truyền
L Đ2 L L S F M S F R
Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời.
R L S L D2 R2 D2 F2 R2 D2 R2 D2 L
Cung chúc Trinh vương là kho tích ơn thiêng
R F R R D R F D2 L L
Mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loại.
L D2 R2 D2 L F L S L F M F R

ĐK

Mẹ Ma-ri-a ai là không được mẹ thương đến.
R F S L S F S F L D2 R2
Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên.
R2 L S F S L S D2 R2 L
Mẹ Fa-ti-ma con nguyện xin đền tạ yêu mến.
R F S L S F S F L D2 R2
Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
R2 L S F S L F M F R.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply