Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Dân lên chúa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Dân lên chúa

Cảm âm Dân lên chúa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
DÂNG LÊN CHÚA
trích bạn Anthony Đào Duy

1. Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng,​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply