Hoc Sao Pixcel

cảm âm Dâng chúa trời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Dâng chúa trời

cảm âm Dâng chúa trời

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm DÂNG CHÚA TRỜI
Rế la rế (sól lá) fá , rế đố la đố rế là rế
Si si la fa son si la, rê fa sol fa (sol fa sol la) rê
ĐK:
Rế la rế mí fá, mí sól sól sól fá mí rế
Rế đố sib đố rế la … la, mí rế đố mí rế.

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply