Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Dâng Mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Dâng Mẹ

Cảm âm Dâng Mẹ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
DÂNG MẸ
trích bạn Anthony Đào Duy

Lạy mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh
L L M2 M2 M2, M2 S2 L2 M2 R2 M2
Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống
D2 R2 R2 M2 M2, D2 SI L, R2 D2 R2 M2.

Lạy Mẹ Ma-ri-a mẹ Thiên Chúa mẹ hiển vinh
L L M2 M2 M2. M2 S2 L2 M2 R2 M2
Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sứ,là Mẹ con.
D2 M2 D2 M2 R2. L L D2, S S L.

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn
L LS M, L L S, L D2 L
Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai
D2 R2 M2, D2 L S S2 M2 M2
Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới
M2 R2 D2, R2 R2 M2, L2 S2 L2
Trông lên mẹ là gương mẫu của đời con.
S2 M2 R2 D2 R2 M2 D2 S L.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply