Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Dâng Niềm Cảm Mến

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Dâng Niềm Cảm Mến

Cảm âm Dâng Niềm Cảm Mến

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Dâng Niềm Cảm Mến
la mi đố si si la la
mi đồ rê fa fa mi (mi-sol) (la-đố-si) la mi
mi mi-la rê rê rê rê rê rê sol đô
mi đố đố la mi-la mi la-si-la la
đk
mí mí mí đố rế rế si đố la la-si-la mi
mi fa fa fa đô-rê sol
sol la si si si-la sol la

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply