Hoc Sao Pixcel

cảm âm DẤU ẤN TÌNH YÊU – LM Ân Đức

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm DẤU ẤN TÌNH YÊU – LM Ân Đức

cảm âm DẤU ẤN TÌNH YÊU – LM Ân Đức

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
cảm âm DẤU ẤN TÌNH YÊU
trích bạn JB.Trần Xuân Toản

la sol fa sol la rế fá rế la
la sol fa sol la rế fá rế sol
la fa mi rê mi , la fa mi rê mi la
mi rê đô# rê mi sol la fa rê

đk
rế mí fá ,rế rế fá mí ,rế rế đố rế mí mí rế đố sib
sib rế đô# rế rế rế la ,sol sol fa sol la sib la sol la rế

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply