Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Day by day

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Day by day

Cảm âm Day by day

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Day by day
R S R D R F R
F F F S M R D
R S R Đ R F R
F F S L Xb L S

((( R R S R R D D R F R
F F F F, F S M R D
R R S R R D D R F R
F F F F, S L Xb L S

R S L Xb Đ’ R’ Đ’ R’ Đ’ S Đ’
Xb Đ’ Xb L S F L S
R S L Xb Đ’ R’ Đ’ R’ Đ’ S Đ’
Xb Đ’ Xb L S F L S

L S F S L Đ’ R’ Đ’, R’ Đ’ Xb L
Xb, R’ Đ’ L S
Đ’, R’ Đ’ Xb L
L-X L S ))) 2 lần

S S L X-X L R R
F F F S L Xb L S F S
S S L Xb Đ’ L F F
Xb L, S S L Xb Đ’ R’.

beat tone đô DayByDay
http://adf.ly/1QGbjs

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply