Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đêm nằm mơ phố

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đêm nằm mơ phố

Cảm âm Đêm nằm mơ phố

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Đêm nằm mơ phố
Khúc dạo:
đô đô si đô mí đô si đô si la sol
mị sol la sol la đô rê đô rê sol mi
mi mi rê mi lá mi rê mi rê đô si
mị sol la sol la đô si la sol la si la….

Vào bài:
đô đô si đô rê..si si la si đô..la la sol la si sol mi
đô đô si đô rê..si si la si đô..la la sol la si sol la
mi mi rê mi sol….đô đô si đô mi
la la sol la rê la mi
mi mi rê mi sol..đô la đô fa mi
la si đô mi rê..đô mi
đô đô si đô rê..si si la si đô..la la sol la si..sol mi
đô đô si đô rê..si si la si đô..la la sol la si..sol la
beat tone đô sáo trúc
http://adf.ly/1Qe39Q

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply