Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đôi cánh vô hình.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Đôi cánh vô hình.

Cảm âm Đôi cánh vô hình.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Đôi cánh vô hình.
D F S_L, D’ L S F F F F R D
D F S_L D’ D’ D’ R’ D’ D’ s_L_S F S
R’ D’ s_L D’ D’ D’ R’ D’ L S F S R , D R F S_L S L F F
D F S_L, D’ L S F F F F R D
D F S_L D’ D’ D’ R’ D’ D’ S_L S F S
R’ D’ s_L D’ D’ D’ R’ D’ L S F S R , D R F S_L S L F F.

DK:
L D’ F’ m’_F’_M’ , R’ D’ R’ r’_F’ L S F
F F F F’ d’_R’_D’ s_L_S F_S S
L D’ F’ m’_F’_M’ , R’ D’ R’ r’_F’ L S F
F F F F’ d’_R’_D’ s_L_S F F.

Đoạn sau lặp lại nhé các bạn.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply