Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đời Là Thế Thôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đời Là Thế Thôi

Cảm âm Đời Là Thế Thôi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Đời Là Thế Thôi – trích Hocthoisao.com

re Fa Mi Rê, Đô Rê la

re Fa Mi Rê, Đô Rê la Đô

la Fa Mi Rê, Fa Sol MI Đô

Rê Mi Mi, Rê Đô Rê

Sol Fa Fa FSol, Sol Fa Fa Mi Rê

Rê Sol Sol Sol, Fa Sol La

Sol Fa Sol Sol, La La Fa Mi Rê

Rê Sol Sol Fa Sol, Fa Sol La

Sol Sol Sol, Sol La Fa Mi Rê

Rê Mi Mi Mi, Mi Rê Đô, D RE RE

re Fa Mi Rê, Đô Rê la

la Fa Mi Rê, Đô la Đô

re Fa Mi Rê, Fa Sol Mi Đô

Mi Mi Mi, Rê Đô Rê

La Sol Fa Fa Sol ,Sol Sol La Fa Rê

Rê Rê Fa Sol, Sol Fa Sol La

Fa Fa Fa Fa Sol, Sol Sol La Fa Rê

Fa Mi Re Mi,, Đô Đô Đô RMi Rê

Beat Karaoke Đời Là Thế Thôi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply