Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

Cảm âm Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
CẢM ÂM:
Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày
Sáng tác: Hàn Ngọc Bích
Note by Thaptoan87 (27.09.2014)
d-r-m…=do-re-mi…/ d2-r2..=do2-re2… / xb=xi giáng
—————————–
Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay.
d-r-f-r,d-l, -l,s-f-r2-d2-d2.
Bước chân thêm nhanh, em đi đưa cơm cho mẹ em (ớ) đi cày….!
f2-r2-d2-d2, d2-d2-d2-d2-xb-s-xb- (d2),s,f -f…!

Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng.
d-r, d-d-s,l, -f-s-f-s-l,d2,l.
Mẹ ăn cơm cho nóng, mà để trâu cho con chăn, (ớ) chăn trâu.
f-xb-xb-xb,d2-d2,r2, -s-s-xb,d2-d2-d2-d2, (f2)-r2,d2-d2.

Mai lúa, thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay.
s,l -l,d2,l, -d2-r2-d2-s, -l-s,f-d-d-f,s-l.
Là thơm nắng hôm nay, khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.
f-xb-d2,r2-d2-d2, -d2-d2-d2-d2-xb-s-xb -d2,s,f -f.
—————————–
Đường hành quân rộn rã, bố hỏi cuối thư vui.
d-r-f-r,d-l, -l,s-f-r2-d2-d2.
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang (ớ) tay cầy….!
f2-r2-d2-d2, d2-d2-d2-d2-xb-s-xb- (d2),s,f -f…!

Mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố.
d-r, d-d-s,l, -f-s-f-s-l,d2,l.
Lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang, con chăm ngoan, lúa lên mau.
f-d2,r2-xb-xb,d2-d2,r2, -s-s,xb-d2, -d2-d2-d2, -f2-r2,d2-d2.

Mai đây,, chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con.
s,l -l,d2,l, -d2-r2-d2-s, -l-s,f-d-d-f,s-l.
Rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày…
f-xb-d2,r2-d2-d2, -d2-d2-d2-d2-xb-s-xb -d2,s,f -f.
—————————–
END!

sheet https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-dua-com-cho-me-di-cay.758/​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply