Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đừng Nói Xa Nhau Quốc Đại ft. Cẩm Ly

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đừng Nói Xa Nhau Quốc Đại ft. Cẩm Ly

Cảm âm Đừng Nói Xa Nhau Quốc Đại ft. Cẩm Ly

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
ĐỪNG NÓI XA NHAU
trích Lê nguyên vinh
mi2 do3 la2 la2 , la2 la2 mi2 la2 la1_mi2
la mi2 re2 re2 , re2 mi2 la do2 la
m2 do3 si2 si2 si2 si2 mi2 si mi2 si2
si2 mi2 si2 la2 sol2, sol2 la2 do2 sol2 la2 mi2
mi2 do3 la2 la2 , la2 la2 mi2 la2 la1_mi2
la mi2 re2 re2 , re2 mi2 la do2 la
m2 do3 si2 si2 si2 si2 mi2 si mi2 si2
si2 mi2 si2 la2 sol2, sol2 la2 mi2 do2 mi2 la2
la2 , do3 re3 la , la2 mi2 đô3 mi2 la2 la mi2 la2_do3_la2
mi2 do3 si2 si2, sol2 si2 sol2 , sol2 la2 si2
la2 la2 do3 re2 , fa2 re2 re2 la2 fa2 mi2
la do2 la , la do2 re2 , do2 mi2
mi2 do3 la2 la2 , la2 la2 mi2 la2 la1_mi2
la mi2 re2 re2 , re2 mi2 la do2 la
m2 do3 si2 si2 si2 si2 mi2 si mi2 si2
si2 mi2 si2 la2 sol2, sol2 la2 mi2 do2 mi2 la2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply