Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đừng Tin Em Mạnh Mẽ (Jang Mi)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đừng Tin Em Mạnh Mẽ (Jang Mi)

Cảm âm Đừng Tin Em Mạnh Mẽ (Jang Mi)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Đừng Tin Em Mạnh Mẽ (Jang Mi)

d s l l, l s s m s f
f D R R, R m m m R D
Sb l Sb l s, D l D M R
D l Sb l s f R R M D

d s l l, l s s m s f
f D R R, R m m m R D
Sb l Sb l s, D l D M R
s s l D l a l f

DK:
l Sb D f R, R M F F S D
s l Sb r Sb, l Sb l Sb R D Sb l
l Sb D f R, R M F F S D M F
s s l D, l D M F (l Sb D D Sb F, F F R F M F)​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply