Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Được tin em lấy chồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Được tin em lấy chồng

Cảm âm Được tin em lấy chồng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Được tin em lấy chồng
trích caotriminh

R S-L D2 R2 L-S
S Xb S Xb D2 R2
R2 R2-F2 F2 F2-S2 R2-D2
D2 Xb Xb D2 R2
R S-L D2-R2 L S-L

R Xb D2 R2 L-S
S Xb S Xb D2 R2
R2 R2-F2 F2 F2-S2 R2-D2
D2 Xb Xb D2 R2
R S-L D2 D2-R2 L-S

F2-S2 S2 F2 F2-S2 R2 F2-S2 S2
F2 F2-S2 R2-D2 R2 R#2
R#2 R#2-S2 R#2 R2
Xb-D2 D2, D2 D2-R2 L-S Xb-D2 D2
D2 D2-R2 L-S L L
S S-L M M-R

R Xb D2 R2 L-S
S Xb S Xb D2 R2
R2 R2-F2 F2 F2-S2 R2-D2
D2 Xb Xb D2 D2-R2
R S-L D2 D2-R2 L-S

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply