Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Đứt Từng Đọan Ruột

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Đứt Từng Đọan Ruột

Cảm âm Đứt Từng Đọan Ruột

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Đứt Từng Đọan Ruột
Nguồn: ST

Thời gian không làm cho vết thương se lành
la (do2)re2 re2 do2 re2 (sol2)la2 sol2 fa2 re2
Đã bao năm trường em vẫn còn nhớ thương về anh
(re2)fa2 mi2 re2 la re2 fa (sol)la (re2)fa2 mi2 (re2)do2 (re2)mi2
Ngày mà anh đi cùng ai lòng em tê tái cầm chặt tay
re2 fa2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 la2 do3 re3 re3 do3 re3
Giữ chân anh lại mà anh vẫn theo người ấy
(do3)re3 do3 la2 sol2 fa2 sol2 la2 fa2 re2 (sol2)la2
Dường như khi người ta hết yêu nữa rồi
la (do2)re2 re2 do2 re2 (sol2)la2 sol2 fa2 re2
Nói bao nhiêu lời, rơi nước mắt, cũng như vậy thôi
(re2)fa2 mi2 re2 la re2 fa2 fa2 (mi2)fa2 mi2 (re2)do2 (re2)mi2
Ngày còn yêu nhau thì anh thề non hẹn biển một màu xanh
re2 fa2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 la2 do3 re3 re3 do3 re3
Khiến em hi vọng thế nên em đã yêu anh hết lòng
(do3)re3 do3 la2 sol2 la2 sol2 fa2 la2 sol2 fa2 (sol2)la2 re2
Người ta cứ nói phận hồng nhan như cánh lục bình trên dòng sông
re2 fa2 la2 (do3)re3 re3 do3 re3 do3 re3 la2 sol2 sol2 fa2 sol2
Mười hai bến nước biết đâu bến nào dừng chân
fa2 sol2 la2 (do3)re3 (do3)re3 (do3)re3 la2 fa2 (sol2)la2
Ngày gặp được anh em tưởng đâu đời em hạnh phúc nhưng đành sao
re2 fa2 sol2 la2 la2 sol2 la2 sol2 la2 do3 re3 re3 do3 re3
Lấy đi ngọt ngào rồi để lại em biết bao nỗi sầu
(do3)re3 do3 la2 sol2 ea2 fa2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 (sol2)la2 re2
Giờ đây anh cùng ai đắm say mối tình
la (do2)re2 re2 do2 re2 (sol2)la2 sol2 fa2 re2
Em xót xa cho mình chẳng thể xóa bóng hình anh
re2 fa2 re2 do2 la mi (sol)la (re2)fa2 mi2 (re2)do2 re2
Mỗi lần đi qua những nơi ngày xưa ta có bao buồn vui
Tâm tư rối bời, đứt từng đoạn ruột, em nhớ một người

Cảm âm Đứt Từng Đọan Ruột – Lương Bích Hữu
Chỉnh Sữa: Cao Nguyên Di linh
Nốt: Lê Nguyên Vinh

S-L D2- R2 R2 D2 R2 S2- L2 S2 F2 R2
Thời gian không làm cho vết thương se lành
R2 –Đ2 R2 D2 S-L L F L R2 F2 R2 M2
Đã bao năm trường em vẫn còn nhớ thương về anh
D2-R2 R2 F2 S2 S2 F2 S2.F2 S2 L2 R.3 R.3 D3 R.3
Ngày mà anh đi cùng ai lòng em tê tái cầm chặt tay
R3 D3 L2 S2 F2 S2 S2-L2 S2 F2 S2-L2
Giữ chân anh lại mà anh vẫn theo người ấy

S-L D2-R2 R2 D2 R2 S2-L2 S2 F2 R2
Dường như khi người ta hết yêu nữa rồi
R2-F2 R2 D2 S-L L F L R2 F2 R2 M2
Nói bao nhiêu lời, rơi nước mắt, cũng như vậy thôi
D2-R2 R2 F2 S2 S2 F2 S2.. f2 S2 L2 R.3 R.3 D3 R3
Ngày còn yêu nhau thì anh thề non hẹn biển một màu xanh
R.3 D3 S2-L2 S2, S2-L2 S2 S2 S2 S2 L2 R2
Khiến em hi vọng thế nên em đã yêu anh hết lòng

R2 F2 S2 R.3 D3 D3 R.3 R3 D3 L2 S2 F2 f2 S2
Người ta cứ nói phận hồng nhan như cánh lục bình trên dòng sông
F2S2 L2 R.3 R3 D3 R.3 F2S2L2
Mười hai bến nước biết đâu bến nào dừng chân
D2-R2 R.2 F2-S2 S2 F2 S2…F2 S2 L2 R.3 R.3 D3 R.3
Ngày gặp được anh em tưởng đâu đời em hạnh phúc nhưng đành sao
R.3 D3 L2S2 F2 F2S2S2-L2S2 F2 R2
Lấy đi ngọt ngào rồi để lại em biết bao nỗi sầu

S-L D2-R.2 R2 D2 R.2 S2-L2 S2 F2 R.2
Giờ đây anh cùng ai đắm say mối tình
R2-F2 R2 D2 S-L L F2 R.2 F2 R.2 M2
Em xót xa cho mình chẳng thể xóa bóng hình anh
D2-R2 R2 F2 S2 S2 F2 S2.F2 S2 L2 R.3 R3 D3 R3
Mỗi lần đi qua những nơi ngày xưa ta có bao buồn vui

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply