Hoc Sao Pixcel

Cảm âm FADED

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm FADED

Cảm âm FADED

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm FADED

You were the shadow to my light
F F F F-R F S L
Did you feel us
F F Đ L
Another start
F-F S-M
You fade away
F M R-F
Afraid our aim is out of sight
F F F F R F S L
Wanna see us
F F Đ2 L
Alive
F-S

Where are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Was it all in my fantasy
F S L S L S-F-F
Where are you now
L L L L
Were you only imaginary
F F S M-M-M-F
Where are you now
L L L L
Atlantis
F-R-Đ

Under the sea
F-Đ2 Đ2 L
Under the sea
F-Đ2 Đ2 L-S
Where are you now
L L L L
Another dream
F-M-R Sib
The monsters running wild inside of me
Đ2 L-Đ2 L-Đ2 L Đ2-L S Sib
I’m faded
R Sib-L
I’m faded
R Sib-L

So lost, I’m faded
F-M R Sib-L
I’m faded
R Sib-Đ2
So lost, I’m faded
F-M R Sib-L
These shallow waters, never met
F F – F F-R F – S L
What I needed
F F Đ- L
I’m letting go
F F – S M
A deeper dive
F M-R F

Eternal silence of the sea
F-F-S F-R F S L
I’m breathing
F Đ2- L
Alive
F-S
Where are you now
L L L L-R2
Where are you now
L L L L-R2
Under the bright
F-Đ2 Đ2 L
But faded lights
F Đ2-Đ2 L

You’ve set my heart on fire
F Đ2 Đ2 L F F
Where are you now
F Đ2 Đ2 L
Where are you now
F Đ2 Đ2 S
*dạo (để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L

Where are you now
L L L L
Atlantis
F-R-Đ
Under the sea
F-Đ2 Đ2 L
Under the sea
F-Đ2 Đ2 L-S
Where are you now
L L L L
Another dream
F-M-R Sib
The monsters running wild inside of me
Đ2 L-Đ2 L-Đ2 L Đ2-L S Sib

I’m faded
R Sib-L
I’m faded
R Sib-L
So lost, I’m faded
F-M R Sib-L
I’m faded
R Sib-Đ2
So lost, I’m faded
trích Lê nguyên Vinh​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply