Hoc Sao Pixcel

Cảm âm First noel

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm First noel

Cảm âm First noel

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

First noel
Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol
La Si Đố Si La Sol
La Si Đố Si La Sol La
Si Đố Sol Fa Mi
Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol La Si
Đố Si La Sol
La Si Đố Si La Sol La
Si Đố Sol Fa Mi

Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol Đố Si
Đố Si La Sol La Si Đố Sol

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply