Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Gặp gỡ Đức ki tô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Gặp gỡ Đức ki tô

Cảm âm Gặp gỡ Đức ki tô

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Gặp gỡ Đức ki tô

Đô đô2 đô2 si la la fa fa fa fa.
Đô si si la son, son mi son re2 Đô2.
Đô đô2 đô2 si la, la fa fa fa fa, Đ si si la son, son si son son la..
Fa re2 re2 re2 re2, si si đô2 đô2 la đô2, Đô sib sib sib sib, la son si la son đô2.
Fa re2 re2 si re2 , si đô2 đô2 đô2 đô2, đô si si la son, son mi son mi fa.fa

trích Sáo trúc Thánh Ca Công Giáo

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi