Hoc Sao Pixcel

Cảm âm GIẤC MƠ CÁNH CÒ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm GIẤC MƠ CÁNH CÒ

Cảm âm GIẤC MƠ CÁNH CÒ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

GIẤC MƠ CÁNH CÒ
trích www.facebook.com/camamqn
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
(Ballade) Am

M2 L M2 M2 R2 Si S L
Gió [Am] chiều cứ hắt [G] hiu nghe buồn [Am] thiu
M2 L M2 L2 S2 M2 R2 M2
Cánh cò trắng ấu [C] thơ bay về [Am] đâu
M2 D3 D3 D3 Si2 L2 S2 R2 M2
Mà [F] chẳng thấy ghé [G] qua ghé qua ruộng [C] đồng
M2 D3 D3 R3 Si2 L2 S2 L2
Để [F] lúa mỏi vẫy [G] tay trông chờ [Am] mong

M2 L M2 M2 M2 R2 Si D2 L
Nhớ ngày bé thích vẽ [G] tranh về cánh [Am] đồng
M2 L M2 L2 L2 S2 M2 R2 M2
Có dòng sông có lũy [C] tre có mẹ [Am] tôi
M2 D3 D3 D3 Si2 S2 L2 M2
Còn [F] em thích vẽ [G] tranh về cánh [C] cò
M2 D3 D3 R3 Si2 L2 Si2 S2 L2
Cò [F] trắng sải cánh [G] bay trên cánh đồng [Am] xanh

M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 L2 S2 R2 M2
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 Si2 L2 S2 L2
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 L2 S2 L2 M2
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 Si2 L2 S2 L2
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang

Nhớ ngày ấy đắm [G] say thương cánh [Am] cò
Tiếng đàn tôi tính [C] tang tang tình [Am] tang
Bài [F] hát ru [G] em ru em đến [C] chơi
Bài [F] hát ru [G] em một thời mộng [Am] mơ

Thế là nắng rất [G] tươi khi mùa [Am] xuân
Cánh đồng lúa ngát [C] xanh bên dòng [Am] sông
Trầu [F] quấn lấy thân [G] cau đá vôi chờ [C] nhau
Cò [F] trắng xoãi cánh [G] bay quanh cánh đồng [Am] tôi

Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang

Đến ngày ấy mới [G] hay em qua [Am] cầu
Tiếng đàn tôi đứt [C] dây lơi lả [Am] lơi
Bài [F] hát tiễn [G] em qua cánh [C] đồng
Bài [F] hát đã bao [G] năm không thể [C] quên
Bài [F] hát đến hôm [G] nay không thể [Am] quên

GIẤC MƠ CÁNH CÒ
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
(Ballade) Dm

L R L L S M D R
Gió [Dm] chiều cứ hắt [C] hiu nghe buồn [Dm] thiu
L R L R2 D2 L S L
Cánh cò trắng ấu [F] thơ bay về [Dm] đâu
L F2 F2 F2 M2 R2 D2 S L
Mà [Bb] chẳng thấy ghé [C] qua ghé qua ruộng [F] đồng
L F2 F2 S2 M2 R2 D2 R2
Để [Bb] lúa mỏi vẫy [C] tay trông chờ [Dm] mong

L R L L L S M F R
Nhớ ngày bé thích vẽ [C] tranh về cánh [Dm] đồng
L R L R2 R2 D2 L S L
Có dòng sông có lũy [F] tre có mẹ [Dm] tôi
L F2 F2 F2 M2 D2 R2 L
Còn [Bb] em thích vẽ [C] tranh về cánh [F] cò
L F2 F2 S2 M2 R2 M2 D2 R2
Cò [Bb] trắng sải cánh [C] bay trên cánh đồng [Dm] xanh

L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 S L
Cò [Bb] bay cò bay núi [C] cao biển sâu biết đâu [F] cò về
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 M2 R2 D2 R2
Cò [Bb] bay cò bay có [C] nghe lời ru í ơi à [Dm] ơi
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 R2 L
Cò [Bb] bay cò bay biết [C] sao gặp nhau ! Nước [F] chảy đá mòn
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 M2 R2 D2 R2
Cò [Bb] bay cò bay tiếng [C] tơ đàn tôi tính tang tình [Dm] tang

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

Sáng tác: Vũ Quốc Việt
(Ballade) Am

M2 L M2 M2 R2 Si S L
Gió [Am] chiều cứ hắt [G] hiu nghe buồn [Am] thiu
M2 L M2 L2 S2 M2 R2 M2
Cánh cò trắng ấu [C] thơ bay về [Am] đâu
M2 D3 D3 D3 Si2 L2 S2 R2 M2
Mà [F] chẳng thấy ghé [G] qua ghé qua ruộng [C] đồng
M2 D3 D3 R3 Si2 L2 S2 L2
Để [F] lúa mỏi vẫy [G] tay trông chờ [Am] mong

M2 L M2 M2 M2 R2 Si D2 L
Nhớ ngày bé thích vẽ [G] tranh về cánh [Am] đồng
M2 L M2 L2 L2 S2 M2 R2 M2
Có dòng sông có lũy [C] tre có mẹ [Am] tôi
M2 D3 D3 D3 Si2 S2 L2 M2
Còn [F] em thích vẽ [G] tranh về cánh [C] cò
M2 D3 D3 R3 Si2 L2 Si2 S2 L2
Cò [F] trắng sải cánh [G] bay trên cánh đồng [Am] xanh

M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 L2 S2 R2 M2
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 Si2 L2 S2 L2
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 L2 S2 L2 M2
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn
M2-S2 L2 S2 L2 D3 Si2 L2 Si2 Si2 L2 S2 L2
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang

Nhớ ngày ấy đắm [G] say thương cánh [Am] cò
Tiếng đàn tôi tính [C] tang tang tình [Am] tang
Bài [F] hát ru [G] em ru em đến [C] chơi
Bài [F] hát ru [G] em một thời mộng [Am] mơ

Thế là nắng rất [G] tươi khi mùa [Am] xuân
Cánh đồng lúa ngát [C] xanh bên dòng [Am] sông
Trầu [F] quấn lấy thân [G] cau đá vôi chờ [C] nhau
Cò [F] trắng xoãi cánh [G] bay quanh cánh đồng [Am] tôi

Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang

Đến ngày ấy mới [G] hay em qua [Am] cầu
Tiếng đàn tôi đứt [C] dây lơi lả [Am] lơi
Bài [F] hát tiễn [G] em qua cánh [C] đồng
Bài [F] hát đã bao [G] năm không thể [C] quên
Bài [F] hát đến hôm [G] nay không thể [Am] quên

GIẤC MƠ CÁNH CÒ
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
(Ballade) Dm

L R L L S M D R
Gió [Dm] chiều cứ hắt [C] hiu nghe buồn [Dm] thiu
L R L R2 D2 L S L
Cánh cò trắng ấu [F] thơ bay về [Dm] đâu
L F2 F2 F2 M2 R2 D2 S L
Mà [Bb] chẳng thấy ghé [C] qua ghé qua ruộng [F] đồng
L F2 F2 S2 M2 R2 D2 R2
Để [Bb] lúa mỏi vẫy [C] tay trông chờ [Dm] mong

L R L L L S M F R
Nhớ ngày bé thích vẽ [C] tranh về cánh [Dm] đồng
L R L R2 R2 D2 L S L
Có dòng sông có lũy [F] tre có mẹ [Dm] tôi
L F2 F2 F2 M2 D2 R2 L
Còn [Bb] em thích vẽ [C] tranh về cánh [F] cò
L F2 F2 S2 M2 R2 M2 D2 R2
Cò [Bb] trắng sải cánh [C] bay trên cánh đồng [Dm] xanh

L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 S L
Cò [Bb] bay cò bay núi [C] cao biển sâu biết đâu [F] cò về
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 M2 R2 D2 R2
Cò [Bb] bay cò bay có [C] nghe lời ru í ơi à [Dm] ơi
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 R2 L
Cò [Bb] bay cò bay biết [C] sao gặp nhau ! Nước [F] chảy đá mòn
L-D2 R2 D2 R2 F2 M2 R2 M2 M2 R2 D2 R2
Cò [Bb] bay cò bay tiếng [C] tơ đàn tôi tính tang tình [Dm] tang

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply