Hoc Sao Pixcel

cảm âm Giấc Mơ Thần Tiên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Giấc Mơ Thần Tiên

cảm âm Giấc Mơ Thần Tiên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Giấc Mơ Thần Tiên
Đô Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol Fa Mi Rê
Mi Mi Rê Đô Đô Rê Mi La Sol
La La Đô Đô Đô Sol La Sol Fa Mi
Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Đô Đô Đô Rê Đô Rê
Rê Mi Rê Mi Sol Fa Mi Rê
Mi Rê Mi Đô Đô Rê Mi La Sol
La Sol La Rê Mi Sol La Si La Si Đố
La Si Đố Đố Rế Rế Mí Mí
Đố Mí Rế Rế Rế Rế Rế Mí Đố Mí
Mí Mí Mí Đố Si Đố Đố Đố Si Si La Sol
Sol La Sol La Si Đố
Đố Mí Đố Mí Đố Sol Mí Đố
Mí Đố Mí Mí Mí Mí Đố La Đố Mí
Đố Mí Rế Rế Rế Rế Rế Mí Đố Mí
Mí Mí Mí Đố Si Đố Đố Đố Si Si La Sol
Sol La Sol La Si Đố
Đố Mí Đố Đố Mí Sol Sol Mí Đố
Rế Mí Đố Mí Đố Đố Đố

Sưu tầm Tieusao.com
sheet chuẩn bài link https://www.saotrucvn.com/threads/sheet-giac-mo-than-tien.781/​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply