Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Giận Mà Thương – Anh Thơ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Giận Mà Thương – Anh Thơ

Cảm âm Giận Mà Thương – Anh Thơ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Giận Mà Thương – Anh Thơ

Anh cứ nhủ rằng em không thương
R L R L , R F F R F
Em đo lường thì rất cặn kẽ
S S F R, R F S L L
Chính thương anh nên em bàn với me.
R F F F R R S L L
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
S-L R-F F S-L R –F S D R
Giận thì giận mà thương thì thương
L R L R F F R F
Giận thì giận mà thương thì thương
R S F R S L L SL
Anh sai đường thì em không chịu nổi
L L L S, L S F R F R
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội
R F F F R R L L
Mà trước tiên anh phải tự trách mình
R L R-S L, S F S

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply