Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Giữ em đi – Thùy Chi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Giữ em đi – Thùy Chi

Cảm âm Giữ em đi – Thùy Chi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm: Giữ em đi
Nguồn ST
F F…. F S F M F S S F S. F F
F M F…. M F M R D R M F M R D D
L S S F F R F L S S S F S
F S S S L L S F F F S F
L S S F F R F L S S S D2
L S L D2 L S L S
F S L R2 R2, L S S D2
R2 M2 F2 M2 F2 M2 F2
F2 F2 M2 F2 S2

L R2 M2 F2 L L
R2 F2 M2 L L
D2 R2 R2 D2 Si D2
L R2 M2 F2 L L
R2 L2 S2 M2 R2-D2
S L Si D2 R2…..R2 M2 F2 R2 D2
L2 S2 S2 R2 M2…….F2 F2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply