Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Gõ Cửa Trái Tim (Vinh Sử)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Gõ Cửa Trái Tim (Vinh Sử)

Cảm âm Gõ Cửa Trái Tim (Vinh Sử)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

GÕ CỬA TRÁI TIM
Sáng tác: Vĩnh Sử
(Rhumba)
trích https://www.facebook.com/camamqn

L L S2 M2 R2 R2-D2 S L
Gõ cửa trái [Am] tim [Dm] van em được [Am] vào​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply