Hoc Sao Pixcel

Cảm âm gõ cửa trái tim

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm gõ cửa trái tim

Cảm âm gõ cửa trái tim

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm gõ cửa trái tim
trích giacmohoangtu
R r d l s s f r d r
L l f r d d f f
F f d l l
r r l s s
s s l d l s f r l

lặp lại từ đầu,dòg thứ 5
s s l d l s f r d r

dk:r f r d l s l
s l s f r d r
r d r l f f
r f s d s l
D l r d r

Lặp lại đoạn đầu

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply