Hoc Sao Pixcel

cảm âm Gương Mặt Lạ LẫmMr Siro

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Gương Mặt Lạ LẫmMr Siro

cảm âm Gương Mặt Lạ LẫmMr Siro

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm Âm Gương Mặt Lạ LẫmMr Siro
trích sheetsaotruc.edu.vn

Mi Mi Rê Mi SoLa Mi Rê Mi SoLa
La La La Si La SoLa Fa SoLa
La La La Si Đô2 Rê2 Đô2 La SoLaFa SoLa La Rê2 Đô2
Si Đô2 Si La Đô2 Si La SoLa La

Mi Mi Rê Mi SoLa Mi Rê Mi SoLa
La La La Si La SoLa Fa SoLa
La La La Si Đô2 Rê2 Đô2 La SoLaFa SoLa La Rê2 Đô2
Si Đô2 Si La Đô2 Si La SoLa La

Mi SoLa La, La Đô2 Rê2
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 SoLa SoLa Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Si
Đô2 Rê2 Đô2 Si La Si Đô2 Đô2 La La Mi Mi La Đô2 Si La Si SoLa Mi
Mi SoLa La Mi2 Rê2 La Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 SoLa2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2
Rê2 Mi2 La Mi2 Rê2 Rê2 Si La
Đô2 Rê2 SoLa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2
Đô2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2 Rê2Mi2
Mi2 SoLa2 La2 SoLa2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 SoLa2 Mi2
Mi2 SoLa2 Rê2 Đô2, Rê2 Si La SoLa La

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply