Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hà Tây Quê Lụa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hà Tây Quê Lụa

Cảm âm Hà Tây Quê Lụa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Hà Tây Quê Lụa
Nhạc và lời: nhật lai

xuantri90
Rế rế đố…si đố fá fá rế…đố rế….rế,
Đố rế fá đố rế đố đố…si sol sol si…si,
sol…si si sol fa sol rê fa…sol đố..rế..đố….đố,
fa sol rê rế rê rê…sol fa….fa,
sol la sol fa sol rê…fa sol…la sol….,
si sol sol..si, sol sol sol..rê rê..sol sol..si,
sol sol..đố đố..rế đố…si đố rế sol la..đố đố..rế,
đố đố đố…si sol sol rê rê rê..sol sol sol..si si đố…rế sól….sól,
rế rế..sól rế fá….fá,
rế rế..fá si..rế đố…si sol si sol sol..rế…. rế,
đố…si sol đố đố..rế sol…si rê sol sol đố…rế sól….sól,rế rế..sól rế fá….fá,
rế rế..fá rế đố…si sol si sol sol..rế…. rế,
đố si sol đố đố..rế sol si rê sol sol đố..rế sól…… sól…!

Ghi chú:
Các nốt bé hơn là luyến.
Các dấu chấm giữa câu là chuyền hơi.
Các dấu chấm cuối câu là ngân dài đủ 4 phách nhé !
Chuc cá bạn thành công… !​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply