Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hạ Trắng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hạ Trắng

Cảm âm Hạ Trắng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

HẠ TRẮNG

Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay
Đô rê, mi đô la mi la đô rê mi
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Mi đô la rê, pha la đô si
Lối em đi về, trời không có mây
La mi đô la, đô rê mi rê
Đường đi suốt mùa, nắng lên thắp đầy
Rê pha la la, si mi rê đô
Gọi nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Đô rê, mi đô la mi la đô rê mi
Cho tay em dài, gầy thêm nắng mai
Mi đô la rê, pha la đô si
Bước chân em về, nào anh có hay
La mi đô la, đô rê mi rê
Gọi tên cho nắng, chết trên sông dài
Rê pha la đô, rê mi đô la
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu về
La la la rê la la la rê pha la đô rê
Tôi đưa em về chân en bước nhẹ trời buồn gió cao
Si si si mi si si si mi si si mi đô
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
La đô rê mi la đô rê mi đô la pha mi
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Đô la pha mi đô la mi rê đô si la la
beat
http://adf.ly/1e4WGP

———

HẠ TRẮNG
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
(Slow Rock)
trích camamqn

F2 L2 S2 F2 R2 L R2 F2 L2 S2
Gọi [Dm] nắng, trên vai em gầy đường xa áo [Gm] bay
S2 F2 R2 S Si R2 F2 M2
Nắng qua mắt buồn , lòng hoa bướm [A7] say
R2 L F R F S L S
Lối em đi [Dm] về trời không có [Gm] mây
S Si R2 D#2 M2 L S F
Đường đi suốt [A7] mùa nắng lên thắp [F] đầy

Gọi [Dm] nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng [Gm] bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng [A7] mai
Bước chân em [Dm] về nào anh có [Gm] hay
S Si R2 F2 L2 S2 F2 R2
Gọi em cho [A7] nắng chết trên sông [Dm] dài.

R2 R2 R2 S R2 R2 R2 S Si R2 F2 L2
Thôi xin ơn [Gm] đời trong cơn mê này gọi mùa thu [Dm] tới
M2 M2 M2 L M2 M2 M2 L M2 M2 S2 F2
Tôi đưa em [A7] về chân em bước nhẹ trời buồn gió [Dm] cao
R2 F2 L2 S2 R2 F2 L2 S2 F2 R2 Si L
Đời xin có [Gm] nhau dài cho mãi sau nắng không gọi [Dm] sầu
F2 R2 Si L F2 R2 L S F M2 R2 R2
Áo xưa dù [F] nhàu cũng xin bạc [A7] đầu gọi mãi tên [Dm] nhau

Gọi [Dm] nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng [Gm] rơi
Nắng đưa em về miền cao gió [A7] bay
Áo em bây [Dm] giờ mờ xa nẻo [Gm] mây
Gọi tên em [A7] mãi suốt cơn mê [Dm] này.

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply