Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hai mùa noel

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hai mùa noel

Cảm âm Hai mùa noel

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

2 mùa noel
*Sòl do Mi Sol La Sol Fa Rê Mi Đô
Đô Fa La Đố La Đố La Mi Fa Sol
sòl Fa mi Fa Fa Mi Fa La Sol Mi
Sòl Đô Mi Sol Mi Rê
Rê Si Si La Fa# Sol
**Sòl do Mi Sol La Sol Fa Rê Mi Đô
Đô Fa La Đố La Đố La Mi Fa Sol
Là Fa Fa Fa Fa Mi Fa La Sol Mi
Sòl Đô Mi Sol Mi Rê
Rê Rê la Sòl Đô Đô

ĐK
Đố Đố La Si Đố rế La
La Si Đố rế La Sol
Mi Fa Sol La Sol Sol
Si Si Đố La Si Đố Sol Mi
Đô Đô Sì Đô La
La Si Si La Sol

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply